uploads/TOPFOTKI3/-top_foto2_024.jpg
 
Instalacja filtra w Akwarium Naturalnym
( 27-03-2009 )
 

Zadania filtra
Po umieszczeniu całej kompozycji i dodaniu wody do akwarium, należy zainstalować filtr oczyszczający wodę. Pomimo, iż istnieje wiele typów filtrów w Akwarium Naturalnym stosuje się głównie filtry zewnętrzne. Filtry umieszczane pod żwirem oraz połączone z pokrywą, nie będą odpowiednie ze względu na używanie nawozów do podłoża oraz dodawanie CO2 do wody. Mając na uwadze wymagania odnośnie przestrzeni oraz pojemność filtra, najodpowiedniejsze są właśnie filtry zewnętrzne, gwarantujące odpowiedni przepływ w akwarium i nie pozbawiające wody CO2. Filtr częściowo pracujący w wodzie usuwa absorbując rozpuszczone nieczystości oraz rozkłada szkodliwe substance odtruwając wodę. W rezultacie woda w zbiorniku jest czysta, zaś ryby i roślinność mają zapewnione korzystne warunki do rozwoju.
Jeśli filtr nie działa prawidłowo, woda staje się mętna, ryby chorują, a glony rozrastają się wśród roślinności, co wygląda nieestetycznie. Kiedy warunki w akwarium pogarszają się najpierw należy sprawdzić działanie filtrów. Filtr jest bowiem niezbędnym elementem wyposażenia, utrzymującym ekosystem akwarium w prawidłowej kondycji.

 

Trzy metody filtrowania
Istnieją trzy podstawowe metody filtrowania: mechaniczna, chemiczna i biologiczna. Filtry mechaniczne fizycznie usuwają zbędne cząstki z wody. Używa się w tym celu środków filtrujących jak gąbki. Jednakże filtrowanie mechaniczne usuwa jedynie fragmenty roślin, odchody ryb i resztki pokarmów o stosunkowo dużych rozmiarach, małe cząstki, które powodują mętnienie wody najczęściej umykają tego rodzaju filtracji. Tak małe cząstki mogą zostać zniwelowane za pomocą filtra, w którym używa się odżywki ADA Clear Dash.
Filtry chemiczne usuwają rozpuszczone w wodzie nieczystości dzięki adsorbującym właściwościom aktywnego węgla. Węgiel aktywny (NA Carbon) jest stosowany w początkowej fazie filtrowania, gdyż oczyszcza wodę, adsorbując substancje odbarwiające wodę i amoniak (szkodliwy dla ryb). Substancje te gromadzą się w wodzie w pierwszej fazie po instalacji akwarium. Możliwości adsorpcyjne węgla aktywnego są ograniczone, w związku z tym wkłady należy wymieniać co dwa tygodnie, aby filtr był skuteczny.
Filtry biologiczne opierają się głównie na działaniu bakterii i pierwotniaków, które rozkładają zawarte w wodzie substancje organiczne, amoniak i azotyny.

 

Znaczenie filtrów biologicznych
Z omawianych powyżej metod, filtracja biologiczna jest najważniejszą metodą stosowaną w Akwariach Naturalnych. Mikroorganizmy zawarte w filtrach rozkładają i spożywają substancje organiczne, glony (fitoplankton) oraz szkodliwe mikroorganizmy znajdujące się w wodzie.
Amoniak zawarty w rybich odchodach, w dużym stężeniu jest szkodliwy dla ryb oraz krewetek, dzięki działaniu bakterii nitryfikujących (azotujących), zostaje unieszkodliwiony, przechodząc najpierw w azotyn, a następnie w azotan. W tej postaci staje się przyswajalnym składnikiem odżywczym dla roślin akwariowych. W naturalnych ekosystemach spotykamy się z takim samym działaniem mikroorganizmów.
Jeśli tylko filtr biologiczny działa stabilnie i prawidłowo, substancje organiczne i szkodliwy amoniak ulegają szybko rozkładowi, a środowisko Akwarium Naturalnego pozostaje w dobrym stanie przez długi czas.
Jeśli filtr biologiczny działa stabilnie, metody mechaniczna i chemiczna są uznawane za dodatkową filtrację. Po wprowadzeniu nowej instalacji filtrującej, mija ok. 2-3 tygodnie zanim działanie filtra biologicznego stanie się w pełni efektywne. W tym czasie ciężar oczyszczania spoczywa głównie na filtracji chemicznej (węglem aktywnym) oraz zaleca się częstą podmianę wody.

 

 

Wybór filtra zewnętrznego
Wybierając filtr zewnętrzny należy wziąć pod uwagę dwa główne czynniki. Po pierwsze pojemność kanistra na media filtracyjne. Jeśli przepływ jest stały, możliwości filtracyjne rosną wraz ze zwiększaniem objętości mediów filtracyjnych. Jednakże w rzeczywistości, zwiększenie tylko gabarytów zbiornika, powoduje wyższe napięcie w pompie i zmniejsza przepływ. Jeżeli powiększymy rozmiar kanistra, zajmie on więcej miejsca. Tak więc aby dobrać adekwatny rozmiar kanistra należy wziąć pod uwagę wielkość akwarium oraz ilość hodowanych w nim ryb.
Filtr Super Jet Filter jest dostępny w trzech wersjach:

  • standardowa,
  • EX, która jest 1,5 x większa od standardu,
  • EX 2 - dwa razy większy niż wersja podstawowa.

Filtr w wersji standardowej zapewnia wystarczającą filtrację dla większości akwariów, gdyż jego możliwości są i tak większe niż w przypadku systemów oferowanych przez konkurencję. Inny ważny czynnik to wydajność i jakość pompy. Trzeba pamiętać, że większy przepływ nie zawsze jest korzystny. Pompa o odpowiednim przepływie, dopasowanym do rozmiarów akwarium oraz odpowiedni poziom podnoszenia wody, zapewnią stabilną wydajność filtracji przez długi czas, bez narażania na zmniejszenie przepływu w trakcie pracy urządzenia.

 

Charakterystyka mediów filtracyjnych

Obecnie mamy dostęp do szerokiej gamy mediów filtracyjnych, zasadniczo jednak media dzielą się na media filtracji biologicznej oraz filtrację węglem aktywnym w filtrach chemicznych. W Akwariach Naturalnych jako filtrów biologicznych używa się Bio Rio oraz Bio Cubes. Obydwa wypełnienia są wyposażone w dużą porowatą powierzchnię o strukturze siatki. Im jest większa powierzchnia tym lepsza jakość filtrowania, ponieważ zwiększa się powierzchnia do zasiedlenia przez bakterie. Medium filtracyjne musi być wysoce przepuszczalne dla wody, gdyż filtr spełnia swoje zadanie, kiedy porowata struktura jest poddawana działaniu wody. Jak wspominaliśmy wcześniej filtry biologiczne wkrótce będą stanowić główną metodę filtracyjną. Jednakże w pierwszym okresie po instalacji akwarium, wskazane jest stosowanie również filtra chemicznego, ponieważ dopiero po pewnym czasie filtr biologiczny zaczyna funkcjonować stabilnie. W tym celu używa się NA Carbon i Bamboo Charcoal. Węgiel aktywny ma określone możliwości absorpcyjne, w związku z tym należy systematycznie wymieniać wkład, aby filtracja była skuteczna. Zarówno NA Carbon jak i Bamboo Charcoal są wysoce przepuszczalne, co zapobiega zapychaniu się filtra, więc można je pozostawić w filtrze i eksploatować jak przy metodzie biologicznej.

 

Przepływ wody w Akwarium Naturalnym
Zbyt silny przepływ wody jest zdecydowanie niewskazany w akwarium, gdyż może wyrywać rośliny akwariowe lub powodować ich przechylanie i rozchwianie. Właściwy przepływ zapewnia roślinom warunki sprzyjające rozwojowi. Dzięki nurtowi wodnemu nieczystości nie gromadzą się na liściach, a rośliny są zdrowe i piękne, ponieważ absorbują CO2 z liści zapewniając wzrost w procesie fotosyntezy. Nawet jeśli dodamy dwutlenek węgla do wody warto wiedzieć, że nie ulega on łatwo rozproszeniu i może unosić się w pobliżu liści, jeśli w akwarium będzie woda stojąca. Natomiast nurt dostarcza, wzbogaconą dwutlenkiem węgla, wodę do liści i ułatwia proces fotosyntezy. To samo ma miejsce z płynnymi nawozami. Od kiedy Super Jet Filter jest wyposażony w doskonałą pompę, wytwarzającą wysokie ciśnienie, przepływ wody nie zmniejsza nawet kiedy media filtracyjne zatykają się. Oczywiście filtry powinny być systematycznie czyszczone, co nie jest skomplikowana czynnością. Należy nalać wody w miskę lub inny pojemnik i po prostu zanurzyć np. Bio Rio. Większe zabrudzenia usuwamy również bez szorowania, wyciągając wkład z wody. Łatwo zauważyć, iż przepływ wody zostanie przywrócony do pożądanego poziomu, po wyczyszczeniu filtrów.

 

Zestaw rurek Lily Pipes, który jest zainstalowany na wlocie i wylocie filtra zewnętrznego,
zapewnia odpowiedni przepływ wody w akwarium.

 

Tłumaczyła Basia Janik. ( Dziękujemy za pomoc ! )