uploads/TOPFOTKI3/-top_foto2_003.jpg
 
Światło w akawrium naturalnym
( 27-03-2009 )
 

Dlaczego światło jest tak ważne ?

Światło jest niezbędne do rozwoju roślin w każdym rodzaju zbiornika, nie tylko w Akwarium Naturalnym. Rośliny zielone, w tym także rośliny akwariowe, powierzchnią liści przechwytują światło, rozpoczynając proces fotosyntezy. W procesie fotosyntezy rośliny syntetyzują glukozę z CO2 i wody używając właśnie energii świetlnej. Produktem ubocznym jest tlen. Fotosynteza jest więc nie tylko mechanizmem koniecznym dla rozwoju roślin wodnych, dostarcza także tlen rybom i mikroorganizmom. Oświetlenie w akwarium ma tak samo duże znaczenie jak światło słoneczne w naturalnych ekosystemach. Trudno wykorzystać naturalne światło słoneczne w akwariach, ze względu na lokalizację zbiorników oraz dlatego, że niełatwo kontrolować intensywność oraz czas operowania promieni słonecznych. Jeśli silne światło słoneczne świeci wprost na akwarium może dojść do wzrostu glonów. Ponadto może nastąpić rozmnażanie się phytoplanktonu, w rezultacie woda stanie się zielona. Dlatego istnieje konieczność wprowadzenia sztucznego oświetlenia. Co nie oznacza, że może to być jakikolwiek rodzaj oświetlenia. Poza funkcją stymulowania fotosyntezy, należy również pięknie i efektownie oświetlić akwarium. Ryby oraz rośliny akwariowe nie wyglądają korzystnie ani w czerwonym świetle używanym do oświetlania roślin lądowych, ani w oświetleniu stosowanym we wnętrzach. W akwariach należy zastosować oświetlenie, które jednocześnie wydobywa piękno kompozycji i stymuluje proces fotosyntezy

 

Światło dla roślin akwariowych

NA Lamp zostały zaprojektowane tak, by pobudzać wzrost roślin oraz wydobywać piękno kompozycji akwarium. W normalnych lampach fluorescencyjnych białe światło osiąga się dzięki zastosowaniu trzech głównych kolorów światła: czerwonego, zielonego oraz niebieskiego. Aby uzyskać różne odcienie światła białego, od wpadającego w czerwień po niebieskawo biały, miesza się główne kolory światła w różnych proporcjach. Pomimo, że czerwone światło ma korzystne działanie na wzrost roślin, w wodzie ulega szybko redukcji, więc jego działanie nie jest efektywne w przypadku roślin akwariowych. Z kolei niebieskie światło świetnie przedostaje się do wody i stymuluje fotosyntezę oraz wzrost roślin. Jednakże zarówno rośliny jak i ryby akwariowe nie wyglądają dobrze w tym świetle, w związku z tym należy dodać odpowiednią dawkę światła czerwonego i zielonego, zwiększając proporcje światła niebieskiego. Metodą prób i błędów wypracowano rozwiązanie, w którym w NA Lamp użyto światła o temperaturze barwy 8000K. NA Lamp, która stymuluje procesy fotosyntezy zapewnia również wysokiej jakości ekspozycję kolorów, może wiec jednocześnie uwypuklać piękno kompozycji akwarium. Koncepcja ta znajduje zastosowanie zarówno przy użyciu lamp metalo-halogenowych jak i fluorescencyjnych.

 

Światło w Akwariach Naturalnych

W Akwarium Naturalnym, gdzie piękno kompozycji opiera się na gęsto rosnących roślinach, dostarczenie odpowiedniej ilości światła jest sprawą kluczową. W zależności od gatunku roślin, należy zapewnić im dla prawidłowego wzrostu światło o różnej intensywności. Obecnie w akwariach występują jednocześnie światłolubne heliofity oraz skiofity, które rozwijają się przy niewielkim udziale światła. W związku z tym intensywność światła ustala się na poziomie jak najbardziej odpowiednim dla heliofitów.

W przypadku NA Lamp fluorescencyjnych, instaluje się je po prostu nakrywając nimi zbiornik. (Na przykład: cztery 20W lampy na 60 cm. zbiornik, sześć 32W lamp na akwarium 90cm, itd.). Z kolei jedna metalo-halogenowa NA Lamp (MH-150W) może zapewnić jasne oświetlenie dla całego 90cm akwarium. Lampy fluorescencyjne i metalo-halogenowe różnią się jeśli chodzi o sposób prezentacji kompozycji, którą oświetlają. Lampy fluorescencyjne otulają zbiornik delikatnym światłem, nie tworzy się zbyt wiele cieni, a rośliny łodygowe wyglądają szczególnie efektownie. Natomiast lampy metalo-halogenowe świecą prosto i rzucają wyraźne cienie. Warto pamiętać o powyższych właściwościach oświetlenia podczas sadzenia roślin

 


Grand Solar I pozwala odtworzyć światło, które jest idealne dla środowiska Akwarium Naturalnego, dzięki kombinacji intensywnego światła lamp halogenowych oraz delikatniejszego oświetlenia, jakie zapewnia zestaw lamp fluorescencyjnych. Zarówno lampa metalo-halogenowa jak i lampy fluorescencyjne są produkowane specjalnie do NA Lamp.

 

Instalacja sprzętu oświetleniowego

System Solar I to instalacja podwieszana, w związku z tym przestrzeń nad akwarium jest otwarta, a powierzchnia wody - widoczna. Mamy więc do czynienia z akwarium odkrytym, a rośliny i korzenie mogą wystawać ze zbiornika. Taki układ nie tylko daje wrażenie otwartej przestrzeni, ułatwia również codzienne czynności związane z utrzymaniem akwarium, takie jak karmienie, nawożenie, wymiana wody, czy przycinanie roślin. Dostępne są także podwieszane systemy oświetlenia typu Solar II i Grand Solar II, z zestawem lamp fluorescencyjnych, oraz Grand Solar I z kombinacją lamp metalo-halogenowych i fluorescencyjnych. Należy jednak pamiętać, że oświetlenie podwieszane trzeba umieszczać na specjalnych stojakach albo instalować bezpośrednio na specjalnych uchwytach (haki) w suficie.

 

Dobór odpowiedniego oświetlenia

W przypadku oświetlenia podwieszanego, właściwa odległość pomiędzy wodą a osprzętem wynosi standardowo 30 cm. Intensywność światła może być regulowana poprzez zmianę tej odległości. Solar I jest zazwyczaj stosowany dla zbiorników 90 cm. Jeśli cały zbiornik wymaga więcej światła, zalecamy Grand Solar I. Grand Solar I jest wyposażony w 150W lampę metalo-halogenową oraz zestaw dwóch 36W lamp fluorescencyjnych, poszczególne rodzaje lamp mogą świecić jednocześnie lub oddzielnie.

 


Światło Na Lamp jest wysoce przepuszczalne w wodzie. Jego działanie jest wzmocnione niebieskim widmem oraz długością fal, które są dobrze absorbowane przez chlorofil stymulując fotosyntezę roślin akwariowych. Ponadto bardzo realistycznie oddaje kolor roślinności oraz ryb tropikalnych. Zielony kolor roślin wodnych jest szczególnie intensywny, dzięki pikowi zielonego widma co widać na wykresie rozprowadzenia widma światła (strzałka wskazuje pik zielonego widma).

 

Czas oświetlania

Doświadczenie pokazuje, że optymalny czas oświetlania Akwarium Naturalnego to 8-10 godzin dziennie. Jeśli skracamy ten okres, rośliny akwariowe nie rosną prawidłowo, a łodygowe wydłużają się. Z kolei jeśli przekroczymy zalecany czas oświetlania, następuje rozwój glonów, a rośliny akwariowe wstrzymują proces fotosyntezy, pomimo że światło wciąż działa. Rozwojowi roślin wodnych sprzyja regularne oświetlenie w ciągu doby w godzinach dziennych. Nieregularne oświetlanie może zaszkodzić kondycji roślin. Ponadto bardzo jasne światło lamp metalo-halogenowych i fluorescencyjnych w Grand Solar I, może zapewnić niemal naturalne oświetlenie, gdyż lampy mogą być kontrolowane indywidualnie (obie lampy fluorescencyjne pracują jednocześnie). W naturze okres, w którym światło penetruje wodę, po to by pobudzać fotosyntezę roślin, jest ograniczony. Przed i po południu są okresy , w których intensywność światła spada. Aby odtworzyć takie warunki w akwarium, ustawiamy czas pracy lamp fluorescencyjnych na 10 godzin, zaś metalo-halogenowych na 6-8 godzin, w trakcie pracy lamp fluorescencyjnych.

 

Tłumaczyła Basia Janik. ( Dziękujemy za pomoc ! )