uploads/TOPFOTKI3/-top_foto2_004.jpg
 
Układ podłoża w Akwarium Naturalnym
( 27-03-2009 )
 

Znaczenie podłoża

Podłoże w Akwarium Naturalnym to pokrywający dno żwir, w którym sadzi się rośliny akwariowe. Ma ono trzy podstawowe zastosowania. Po pierwsze jest podstawą, gruntem dla roślinności oraz zapewnia im składniki odżywcze. Ponadto umożliwia rozmnażanie się mikroorganizmów i utrzymuje w równowadze środowisko akwarium. Po trzecie dzięki podłożu kompozycja akwarium sprawia naturalne wrażenie. Funkcje spełniane przez mikroorganizmy, żyjące w podłożu są niezwykle ważne, ponieważ rozkładają one substancje organiczne, takie jak odchody ryb czy zalegający niezjedzony pokarm. Ponadto korzenie roślin oraz mikroorganizmy tworzą w podłożu rodzaj symbiozy. Mianowicie zdrowy rozwój roślin akwariowy jest możliwy tylko, jeśli mikroorganizmy dostarczają im składniki odżywcze przyjmowane właśnie za pomocą korzeni. Kiedy rośliny porastają podłoże gęsto, składniki odżywcze uzyskiwane na drodze rozkładu substancji organicznych pobieranie są przez korzenie a następnie dostarczane do liści gdzie przyczyniają się do intensywnego przebiegu fotosyntezy dzięki czemu rośliny uwalniają duże ilości tlenu co zapewnia stabilność ekosystemu w akwarium. Obecny system podłoży dla Akwarium Naturalnego, został opracowany właśnie z myślą o rozwoju dobroczynnych mikroorganizmów, żyjących w podłożu, tak by zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój korzeni roślin akwariowych. Koncepcja naturalnego ekosystemu wykorzystywana w podłożach do Akwarium Naturalnego, oparta jest na wzajemnych relacjach jakie zachodzą między glebą, mikroorganizmami, roślinami akwariowymi oraz rybami.

 

Podłoże w Akwarium Naturalnym

Rozwój mikroorganizmów w podłożach stosowanych w Akwarium Naturalnym jest bardzo istotnym elementem. Dobroczynne mikroorganizmy zamieszkujące podłoże to bakterie, grzyby oraz pierwotniaki. Do ich rozwoju i aktywności niezbędne jest zapewnienie im tlenu oraz odpowiedniej ilości substancji organicznych, które stanowią ich pożywienie. Podłoże Power Sand zostało tak zaprojektowane, aby zapewnić odpowiednie substancje organiczne oraz poprawić przepuszczalność wody bogatej w tlen. Power Sand to naturalny pumeks, o porowatej powierzchni, uzdatniony dzięki substancjom organicznym pochodzenia roślinnego, zapewniające mikroorganizmom odpowiednie miejsce do prawidłowego rozwój. Po umieszczeniu Power Sand na samym dnie, substancje organiczne są rozkładane przez rozmnażające się mikroorganizmy, a następnie są dostarczane jako składniki odżywcze do korzeni roślin akwariowych.

Na powierzchnie Power Sand układamy podłoża z serii Aqua Soil. Wewnątrz Aqua Soil Amazonia znajdują się kwasy organiczne oraz pierwiastki śladowe, dzięki którym następuje intensywny rozrost korzeni roślin akwariowych. Rozprzestrzeniające się korzenie poruszają podłoże i dostarczają mu bogatą w tlen wodę. Uaktywnia to mikroorganizmy tlenowe oraz intensywnie wzmacnia i stabilizuje środowisko podłoża.

 

 

Jeżeli chcemy ułożyć część podłoża z piasku czyli tzw. plażę, należy najpierw markerem wytyczyć linie graniczną na dnie zbiornika a następnie zabezpieczyć tekturowy separator wzdłuż wyznaczonej linii przy pomocy taśmy uszczelniającej. Następnie umieszczamy piasek dekoracyjny np. Forest Sand, z przodu separatora, a z tyłu separatora umieszczamy w odpowiedniej kolejności: dodatki wzbogacające (Bacter 100, Clear Super, Tourmaline BC, Penac W, Penac P), Power Sand oraz Aqua Soil. Dzięki separatorowi dopasujemy poziom piasku i Aqua Soil, po wygładzeniu powierzchni podłoża separator można usunąć. Na koniec należy umieścić drobne kamyki lub kawałki lawy wulkanicznej wzdłuż linii brzegowej piasek-Aqua Soil, w celu zabezpieczenia Aqua Soil przed osuwaniem się na plażę z piasku dekoracyjnego.

 

Wzbogacanie podłoża

Pomimo, że mieszanka Power Sand i Aqua Soil spełnia główne funkcje podłoża, używa się różnych dodatków, aby wzbogacać środowisko podłoża. Najczęściej stosuje się Bacter 100 oraz Clear Super. Samoczynne pojawienie się mikroorganizmów w Power Sand trwałoby pewien czas. Zastosowanie Bacter 100, który zawiera żyjące w glebie drobnoustroje, umożliwia dobroczynnym mikroorganizmom zasiedlenie i szybszy rozwój w podłożu. Clear Super będący proszekiem na bazie węgla drzewnego, zawiera kwasy organiczne i w początkowym okresie rozwoju stanowi pożywkę dla mikroorganizmów. Preparat Clear Super należy więc rozsypać na dole podłoża wraz z Bacter 100. Zastosowanie Tourmaline BC wspomaga środowisko podłoża w kolejne szczególnie ważne pierwiastki śladowe jak żelazo, aluminium, sód, bor, lit i magnez utrzymując w ten sposób prawidłowe warunki rozwoju roślin.

 

Jak prawidłowo ułożyć podłoże

Podłoże można układać na kilka sposobów. Najprostszy to położenie Aqua Soil na powierzchni Power Sand. Taki układ zapewnia prawidłowy wzrost większości roślin akwariowych. Bardziej zaawansowany sposób formowania podłoża wymaga rozsypania w pierwszej kolejności, na dnie pustego akwarium, dodatków wzbogacających (Bacter 100, Clear Super, Penac W, Penac P i Tourmaline BC), a następnie w odpowiedniej kolejności umieszczamy Power Sand, Aqua Soil i Aqua Soil Powder. Inna metoda to umieszczenie Power Sand 1-2 cm od przedniej szyby zbiornika, dzięki czemu nie jest on widoczny, kiedy patrzy się na przód akwarium. Przy użyciu Sand Flattener można łatwo formować Aqua Soil tworząc powierzchnię nachyloną - niższą z przodu akwarium i unoszącą się wyżej w kierunku tyłu zbiornika. Taki układ dodaje głębi kompozycji w akwarium. Aqua Soil wersja Powder ma bardzo drobne granulki i wygląda najkorzystniej kiedy cienką warstwę tego podłoża układamy na Aqua Soil Normal, zaczynając od przodu akwarium. W tak uformowanym i wzbogaconym podłożu rośliny akwariowe mają odpowiednie warunki by prawidłowo się rozwijać. Do 60cm akwarium będziemy w przybliżeniu potrzebować 2 litry Power Sand i 9 litrów Aqua Soil.

 

Rozdzielanie podłoży w akwarium

Od niedawna w Akwarium Naturalnym stosuje się rozwiązanie, w którym mieszanka Power Sand i Aqua Soil jest używana tam, gdzie rosną rośliny akwariowe, natomiast piasek dekoracyjny jak np. Forest Sand umieszcza się na przednim planie. Pomimo, że rośliny na podłożu Forest Sand (lub na innym piasku) nie rosną zbyt dobrze, używa się go w celach czysto dekoracyjnych, gdyż uzyskuje się w ten sposób wrażenie naturalności oraz piękny wygląd. Jeśli jednak piasek nie zostanie prawidłowo odseparowany od Aqua Soil, występuje tendencja do mieszania się podłoży, co już wygląda nieestetycznie. Wielkość obszaru z piaskiem dekoracyjnym jest uzależniona od ogólnej kompozycji. Jego zakres należy wyznaczyć markerem na dnie akwarium, biorąc pod uwagę kompozycję jaką chcemy stworzyć. Następnie wzdłuż linii umieszczamy zabezpieczony taśmą uszczelniająca tekturowy separator. Niektóre składniki podłoża należy umieścić po obu stronach separatora, tak aby go ustabilizować i nie pozwolić żeby się przesunął lub przewrócił. Potem można ułożyć resztę podłoża. Jeśli piasek wymiesza się z Aqua Soil na powierzchni, należy delikatnie wyciągnąć separator i nachylić go nieco w kierunku tyłu akwarium. W ten sposób uzyskujemy idealnie rozdzielone podłoża. Aby uniknąć przesuwania się Aqua Soil do przodu, można umieścić małe kamyki lub kawałki lawy wulkanicznej wzdłuż linii rozdzielającej podłoża.

 

Prawidłowe utrzymanie podłoża

Akwaria Naturalne z założenia mają funkcjonować przez dłuższy czas. W tym czasie podłoże nie może być wymieniane. Tak więc musi być utrzymywane jak najdłużej w dobrym stanie. Składniki odżywcze zawarte w Power Sand są absorbowane przez rośliny akwariowe, a ich zasoby wyczerpują się w okresie od 0,5 do 1 roku. Według wytycznych należy je uzupełniać dodając Multi Bottom lub Iron Bottom. W akwarium Naturalnym odchody ryb i krewetek opadające na podłoże są redukowane przez mikroorganizmy. Jednakże jeśli odchody i odpadki opadną na piasek użyty na pierwszym planie, zbierają się tam i wyglądają bardzo nieestetycznie. Należy je odciągnąć z podłoża za pomocą cieniutkiego wężyka lub strzykawki. Z czasem podłoże staje się beztlenowe i mogą się w nim rozwijać niebiesko-zielone glony - sinice. Aby opanować ich rozrost należy w miejsce ich pojawienia się wstrzyknąć Pyton-Git lub Bacter 100, preparat rozpuszcza się w wodzie, w podłożu. Warunki w środowisku beztlenowym można poprawić także za pomocą rozpuszczalnego w wodzie Penac W.