uploads/TOPFOTKI3/-top_foto2_019.jpg
 
IWAGUMI - Takashi Amano
( 20-05-2009 )
 

Akwarium Naturalne Takashi Amano

Akwarium Naturalne to stylowa kompozycja w zbiorniku, dająca efekt wspaniałego  podwodnego świata,  pełnego roślin wodnych i tropikalnych ryb. Jako propagator Akwariów Naturalnych, Takashi Amano stał się także twórcą nowych, pieknych kompozycji. Istotą roślinnego layoutu Akwarium Naturalnego jest inspiracja Matką Naturą, niektórzy nazywają te kompozycje „stylem Amano". Zdobywa on coraz więcej entuzjastów w wielu krajach świata. Jednakże same fotografie zbiorników to za mało, by poznać proces tworzenia kompozycji. Stąd wiele pytań, które napływały do firmy ADA dotyczyło właśnie tego procesu. Postanowiliśmy więc jako przykład, krok po kroku,  zaaranżować standardowe 90 cm akwarium według najnowszych technik tworzenia layotu Akwarium Naturalnego.

Instalujemy zbiornik
Proces wyboru odpowiedniego zbiornika to pierwszy ważny krok na drodze do radości, jaką daje posiadanie Akwarium Naturalnego. CUBE GARDEN to zbiornik o wysokiej przejrzystości i gładkich łączeniach, nie ma żadnych ram. Jest więc doskonałym zbiornikiem do tworzenia i podziwiania layoutu typowego dla Akwarium Naturalnego. Zastosowanie odpowiednich podstawek lub szafek pozwoli nam długo cieszyć się wykreowaną aranżacją wodną. Pamiętajmy, że instalacja akwarium wymaga od nas wielkiej dbałości i ostrożności niezależnie od rozmiaru zbiornika. I tak jeśli  podłoga lub szafka pod akwarium nie jest wystarczająco stabilna lub nie ma wymaganej wytrzymałości, może dojść do wyciekania wody ze zbiornika lub pęknięcia szkła. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wszystko wygląda bezpiecznie, odchylenie czy krzywizna mogą się z czasem pogłębiać. Dlatego należy mieć absolutną pewność, że używamy  szafki właściwej do rozmiaru  wcześniej wybranego akwarium. Podczas ustawiania zbiornika zachowujemy ostrożność, tak aby brzegi akwarium nie uderzyły o szafkę.

 


1.    Przed przystąpieniem do kreowania kompozycji, należy bezpiecznie zainstalować zbiornik. W tym celu umieszczamy akwarium na odpowiedniej szafce lub podstawce, ustawionej na stabilnej powierzchni (parkiet lub betonowa podłoga).  W naszym przypadku używamy Garden Stand 90cm. Najpierw montujemy zgodnie z załączoną instrukcją Garden Stand. Nie należy ustawiać Garden Stand na Tatami (mata na podłogę) ani na dywanie.

 

 


2.    Następnie układamy na  Garden Stand matę Garden Mat. Delikatne tworzywo zastosowane w Garden Mat niweluje drobne odchylenia i absorbuje drgania, zabezpieczając w ten sposób zbiornik. Jak widać należy koniecznie zastosować Garden Mat, jeśli używamy Cube Garden. Garden Mat jest wrażliwa na wysokie temperatury i ma tendencje do kurczenia się pod wpływem ciepła, dlatego zaleca się aby jej rozmiar był nieco większy niż wymiary zbiornika. Jeśli mata jest zbyt duża, należy ją przyciąć stosownie do wymiaru blatu szafki, jeśli będzie zbyt mała można ją rozciągnąć ręcznie.


3.    Pu rozłożeniu Garden Mat ustawiamy zbiornik. W omawianym przykładzie używamy Cube Garden Clear (W90xD45xH45). Akwarium instalujemy ze szczególną ostrożnością, aby NIE uszkodzić rogów zbiornika. Garden Mat ma działanie mocujące zbiornik, zatem trudno będzie przesunąć go po ustawieniu na macie. Najłatwiej wybrać właściwe dla akwarium miejsce na szafce lub standzie, patrząc na nie z góry.


4.    Po ustawieniu zbiornika poziomujemy szafkę lub stand używając nóżek poziomujących. Ponownie należy wyeliminować wszelkie odchylenia.


Układamy podłoże
Podłoże w Akwarium Naturalnym ma wielki wpływ na rozwój roślin wodnych. Najczęściej używamy Power Sand i Aqua Soil. Power Sand zawiera rozmaite substancje organiczne oraz zapewnia roślinom akwariowym składniki odżywcze. Aqua Soil pobudza przyswajanie składników odżywczych oraz wzrost korzeni roślin, dzięki zawartym w glebie kwasom organicznym. Od pewnego czasu używa się również piasku dekoracyjnego na pierwszym planie zbiornika. Zapewnia on wrażenie naturalności i podkreśla walory wizualne kompozycji.  Jeśli stosujemy piasek dekoracyjny w podłożu, należy pamiętać  o dokładnym rozmieszczeniu piasku. Nie należy mieszać go z innymi rodzajami gleby. W omawianym przykładzie akwarium 90cm.,  pokażemy jak rozdzielnie ułożyć Aqua Soli i Bright Sand, tak by powstała wklęsła kompozycja z otwartą przestrzenią na środku. Są różne sposoby układania gleby i piasku, w zależności od zaplanowanej kompozycji. Dlatego należy najpierw opracować  koncepcję layoutu.

 


5.    Pierwszy krok to wyrysowanie na dnie zbiornika  linii, która wyznaczy granice między Aqua Soil i Bright Sand. Pamiętając cały czas o opracowanej wcześniej kompozycji, ustalamy proporcje między częścią pod glebę i rośliny akwariowe oraz częścią pod piasek, gdzie będzie nasza otwarta przestrzeń. Ponieważ linia będzie później niewidoczna pod podłożem, można wrysować kilka granic i wybrać najlepszy układ.

 


6.    W następnym etapie budujemy przegrody z kawałków tektury wzdłuż wytyczonych wcześniej linii. Przegrody należy stawiać pionowo. Używając taśmy klejącej mocujemy jedna stronę tektury  do przedniej ściany akwarium i ustawiamy przegrodę, która będzie oddzielać Aqua Soil i Bright Sand. Należy odmierzyć długość przegrody tak, by pasowała do krzywizny linii wyznaczonej na dnie zbiornika i  przykleić drugą stronę przegrody do tylnej ściany akwarium. Po rozmieszczeniu podłoża przegrody będą usunięte, ale  ich dokładne umocowanie ma duże znaczenie dla prawidłowego rozłożenia gleby i piasku.

 


7.    Aby dodatkowo unieruchomić przegrody należy umieścić wzdłuż,  kilka odpowiednich kamieni. Jest to o tyle istotne, że w trakcie rozsypywania podłoża przegrody mogłyby się przesunąć.

 


8.    Następnie rozsypujemy Powr Sand za przegrodą. W omawianym przykładzie zastosowaliśmy Power Sand Special M.  Odmierzamy odpowiednią dla wyznaczonej przestrzeni ilość. W naszym zbiorniku obszar pod roślinność zajmuje ok. 2/3 całkowitej powierzchni dna zbiornika, więc użyliśmy 6 litrów Power Sand. Jeśli umieścimy za dużo Power Sand, woda będzie zbyt bogata w składniki odżywcze, co za tym idzie w początkowej fazie akwarium będzie wymagało częstej wymiany wody.

 


9.    Po ułożeniu Power Sand na tyłach zbiornika przystępujemy do rozsypania Bright Sand na pierwszym planie. Aby utrzymać stabilność przegród należy rozsypywać poszczególne rodzaje podłoża na przemian.  Następnie wygładzamy ich powierzchnie za pomocą Flatten Sand.

 


10.    Na rozmieszczony Power Sand sypiemy Aqua Soil - Amazonia. Aby ułatwić sadzenie roślin, warstwa Aqua Soil musi mieć właściwą grubość. Tutaj wykonaliśmy nachylenie poczynając od boków do frontu zbiornika .

 


11.    Ponieważ ilość Bright Sand nie była wystarczająca, dodaliśmy i wygładziliśmy trochę podłoża i w ten sposób Aqua Soil  i  Bright Sand utworzyły naturalnie wyglądające wzniesienie. Kompozycja może oddawać wrażenie głębi, jeśli ułożymy podłoże niżej na pierwszym planie i wyżej na tyłach zbiornika.

 


12.    Po wygładzeniu powierzchni, należy usunąć przegrody. Usuwamy więc taśmę klejącą i wyciągamy je jednym pociągnięciem. To istotne dla osiągnięcia niezakłóconej linii rozdzielającej. Jeśli zarówno Aqua Soil   jak i Bright Sand maja tę samą wysokość, uzyskamy piękną, równą linię graniczną.

 

Umieszczamy kamienie
Wybór i rozmieszczenie kamieni to niezwykle istotny proces w przypadku kompozycji IWAGUMI, dlatego należy ze szczególną uwagą rozplanować ich rozmieszczenie.  W omawianej kompozycji użyliśmy kamieni Seiryu. Ich zimny odcień doskonale skomponuje piasek dekoracyjny z wrażeniem chłodu na pierwszym planie. Pamiętając o tym, iż podłoże ułożono, tak by osiągnąć efekt wklęsłej kompozycji, kamienie aranżujemy w dwóch grupach. Obszar pod roślinność został podzielony na lewą i prawą część, w proporcji 3:2, musimy więc wyważyć również proporcje  obu grup IWAGUMI na 3:2. W tej aranżacji należy najpierw umieścić główny (lewy) , największy kamień z lewej strony. Następnie wybieramy główny (prawy) kamień, który powinien być rozmiar mniejszy i umieszczamy go z prawej strony. Wypracowanie proporcji pomiędzy prawą i lewą stroną ma wpływ na cały układ kompozycji. Następnie aranżujemy małe kamienie pomocnicze  i kamienie boczne.

 


13.    Podłoże zostało podzielone w stosunku 3:2 pomiędzy lewą i prawa część przeznaczoną pod roślinność.  W tym etapie aranżujemy dwie grupy IWAGUMI, zachowując odpowiednie proporcje.  Najpierw główny kamień (lewy) umieszczamy na środku lewej strony obszaru pod roślinność. Używamy tu kamieni MANTEN STONE.

 


14.    Następnie wybieramy kamień główny (prawy). Powinien być rozmiar mniejszy od głównego kamienia lewego. Każdy kamień ma tzw. „TWARZ", wyrażającĄ charakter kamienia. Ważne by  ustalić gdzie jest „TWARZ" a gdzie kierunek i środek ciężkości kamienia.

 


15.    W omawianym przykładzie Iwagumi stanowią dwie grupy z prawej i lewej strony. Głowna kompozycja to układ trzech kamieni - kamienia głównego, kamienia bocznego oraz kamienia pomocniczego. Zdjęcie pokazuje proces układania kamienia pomocniczego obok kamienia głównego oraz sposób ustalania kąta nachylenia kamienia głównego.

 


16.    Następnie można umieścić małe kamienie boczne z prawej strony kamienia głównego. Maja one za zadanie utrzymanie równowagi całej kompozycji IWAGUMI oraz zapewniają wrażenie nurtu wodnego w akwarium.  Aby zapewnić stabilność kamieni, osadzamy je w podłożu.

 


17.    W dalszej kolejności zajmujemy się prawą stroną grupy kamieni. Umieszczany kamienie pomocnicze  po prawej stronie kamienia głównego (prawego). Jak widać na zdjęciu ułożono je wzdłuż linii wytyczonej na granicy Aqua Soil i Bright Sand.

 


18.    W końcu układamy kamienie boczne z lewej strony kamienia głównego, zamykając w ten sposób proces tworzenia drugiej kompozycji kamieni. Następnie ustalamy kąt nachylenia, tak by uzyskać wrażenie nurtu wodnego płynącego z lewej do prawej strony. Kolejny krok to rozsypanie Aqua Soil wokół kamieni, a kamienie wyglądają jak naturalnie przysypane podłożem.

 


19.    W tej chwili rozsypujemy Aqua Soil Amazonia Powder wokół kamieni. Można użyć plastikowego zbiorniczka, aby ułatwić sobie pracę. W trudno dostępnych miejscach można użyć łyżeczki do aplikowania Aqua Soil Amazonia Powder.

 


20.    Na powyższej fotografii widzimy layout już po użyciu Aqua Soil Amazonia Powder.  Ze w względu na wyższy poziom podłoża z tyłu zbiornika, odnosimy wrażenie jedności całego układu z kompozycją kamieni. Drobny proszek Aqua Soil wygląda bardzo estetycznie, ponadto ułatwia sadzenie roślin.Sadzenie roślin
Po opracowaniu podstaw kompozycji przystępujemy do sadzenia roślin. W Akwariach Naturalnych, obszar sadzenia dzieli się na plan pierwszy, środkowy i tył zbiornika, zaś wybór roślin jest zdeterminowany obszarem  zbiornika, w którym rośliny będą wsadzone.
Generalna zasada to sadzenie niskich roślin na planie pierwszym, a wysokich na tyłach.  Plan środkowy to głównie aranżacja kamieni, korzeni oraz otaczających je roślin średniej wielkości. Przy wyborze roślin należy wziąć pod uwagę nie tylko kolor czy kształt liści, trzeba również posiadać wiedzę, jaki będzie rozwój tych roślin, czy są światło- czy cieniolubne oraz jakiej wody wymagają dla prawidłowego rozwoju. Jeśli dobór roślin będzie przypadkowy, może nastąpić zbyt intensywny rozrost roślin, bądź nie będą rosły w ogóle. Sadząc rośliny należy brać pod uwagę jak będą się rozrastać w zbiorniku.

 


21.    W następnym etapie umieszczamy wzdłuż linii pomiędzy Aqua Soil i Bright Sand  kamienie Fuji Stone z umocowaną wokół Riccia. Zapobiega to zsuwaniu się Aqua Soil na część z Bright Sand. Do mocowania Riccia na kamieniach używamy Riccia Line.

 


22.    Kiedy już ułożymy kamienie Fuji Stone na linii granicznej, należy rozmieścić gdzie niegdzie mniejsze kawałki Ricca Stone, aby dokładnie ukryć linię rozdzielającą. Na fotografii widać mniejsze kawałki Riica Stone z umocowaną Riccia.


23.    Zanim przystąpimy do sadzenia należy nawilżyć podłoże wodą, co ułatwi nam sadzenie roślin przy użyciu pincety (Tweezers). Warto zastanowić się nad proporcjami i równowagą roślin przed sadzeniem, zapewni to harmonijną kompozycję roślin. Dla ułatwienia zaznaczamy obszary sadzenia patyczkami, pomoże to zachować zaplanowane wcześniej położenie sadzonych roślin.

 


24.    Przed kamieniami sadzimy Glossostigme. Ma małe liście i rozrasta się poziomo, łatwo ją sadzić, jeśli rozdzielimy ją tak jak pokazujemy to na zdjęciu.

 


25.    Następnie pomiędzy kamieniami sadzimy Echinodorus tenellus. Również ta roślina rozrasta się poziomo, tworząc w ten sposób naturalny gąszcz. Zaleca się gęste sadzenie.

 


26.    Z tyłu kamieni sadzimy Eleocharis acicularis. Sprawdzają się na środkowym planie, gdyż rosną poziomo, a ich liście rozwijają się do odpowiedniej wielkości. Eleocharis sprzedawana jest najczęściej w wiązkach, które łatwo dzielić na mniejsze podczas sadzenia.

 

27.    Jako ostatnią,  z tyłu Eleocharis acicularis,  sadzimy Eleocharis vivipara. Ta roślina akwariowa z rodziny Eleocharis, jest wyższa niż Eleocharis acicularis, w związku z tym należy sadzić ja na trzecim planie.

 


28.    Po ukończeniu sadzenia  usuwamy patyczki i wlewamy wodę do zbiornika. Należy również rozdzielić  splątane liście za pomocą pincety (Tweezers). Kiedy zbiornik jest pełen, aplikujemy Brighty K i tym samym neutralizujemy obecne w wodzie resztki chloru.Instalujemy wyposażenie i akcesoria niezbędne w Akwarium Naturalnym
Po zakończeniu procesu sadzenia Akwarium Naturalne przedstawia sobą przepiękny pejzaż pełen rozwiniętych roślin wodnych. Dla prawidłowego rozwoju tej roślinności   niezbędne są oświetlenie, podaż CO2 oraz system filtrowania. Światło pobudza proces fotosyntezy, konieczny dla zdrowego wzrostu roślin. Z kolei proces fotosyntezy jest niemożliwy jeśli brakuje CO2 , nawet jeśli zapewnimy odpowiednie światło. Czysta woda w zbiorniku zapewnia odpowiednie warunki rybom. Należy zatem skorzystać z wielu urządzeń, aby stworzyć zdrowe środowisko w akwarium. Wymiana wody i przycinanie to także czynniki niezbędne dla utrzymania zadbanej kompozycji. Dla piękna kompozycji ważna jest codzienna, odpowiednia pielęgnacja akwarium.29.    Prezentujemy instalację filtra zewnętrznego. Ponieważ opracowaliśmy zbiornik 90 cm., odpowiednim filtrem będzie Super Jet Filter ES-600. Skorzystamy ze szklanych rurek Lilly Pipe - wlotowej i wylotowej.

 


30.    Następny krok to instalacja wyposażenia zapewniającego podaż CO2. Za pomocą silikonowego wężyka (Silicon  Tube) łączymy Pollen Glass Large 30 i CO2 Beetle Counter wypełniony wodą. Dla podniesienia efektywności rozpraszania CO2 umieszczamy Pollen Glass  w środkowej części zbiornika.

 

31.    W omawianym przykładzie w celu podaży CO2  instalujemy także Tower/20 oraz CO2 Speed Regulator.  Podłączamy reduktor One Way Flow Valve za pomocą wężyka wysokiego ciśnienia. Ustawiamy wielkość podaży CO2 i ciśnienie. Na początek proponujemy ustawienie na liczniku  - „jeden bąbelek na sekundę"
32.     Mamy możliwość kontrolowania  poziomu pH oraz wielkości podaży CO2, sprawdzając kolor odczynnika w Drop Checker.

 

33.    Następnie mocujemy Solar 1 Arm Stand na podstawie Garden Stand. Instalacja Solar 1 Arm Stand jest łatwa dzięki załączonym uchwytom. Następnie regulujemy ramię, na którym będzie zawieszona lampa, tak by znajdowało się nad centralną częścią zbiornika.
34.    Teraz możemy już zawiesić lampę Solar 1 na odpowiednio ustawionym ramieniu. Odmierzamy wcześniej dwa kawałki linki, tak by odległość między lampą a powierzchnią wody wynosiła 30 cm. Należy zwrócić uwagę na wypoziomowanie lampy.
35.    Jeśli lampa nie jest wypoziomowana, regulujemy długość linki zwalniając uchwyty. Przewód lampy jest umocowany specjalnym zaciskiem wzdłuż jej ramienia. Zalecamy zachowanie pewnego zapasu przewodu między lampą a ramieniem, na którym jest zamocowana.
36.    Oto akwarium wraz z niezbędnym wyposażeniem. Podłączamy Solar 1 do gniazdka i włączamy światło. Zaleca się korzystanie z NA Control Timer, lub innego timera, który automatycznie kontroluje dzienną podaż światła i CO2.

 


37.    Już po tygodniu można zauważyć wzrost roślin. Riccia rozpocznie proces fotosyntezy i wokół jej liści pojawią się bąbelki powietrza.  Rozrosną się pędy Glossostigmy, wypuści ona nowe liście. Dostarczane w tym czasie nawozy poprawią wygląd i kolor liści.

 


38.    Po dwóch tygodniach rozpoczyna się filtracja biologiczna. Ponieważ wcześniej nie spełniała jeszcze swojej funkcji, w zbiorniku pojawiły się glony. Należy odessać wężykiem jak najwięcej glonów, a następnie pozwolić działać Cardina japonica- /krewetka Amano/.

 

39.    Po trzech tygodniach należy przyciąć Riccia, która rośnie bardzo szybko. Do pielęgnacji niskich roślin wodnych, takich jak Riccia, najbardziej przydatne są Trimming Scissors typu Curve. Przycinamy także wynurzające się liście Echinodorus tenellus.
40.    Po czterech tygodniach pędy Echinodorus i Glossostigmy rozrosły się na zaplanowanej przestrzeni, należy więc jak najszybciej je przyciąć. Odszczepiamy także nowe pąki z  Eleocharis vivipara.


Layout IWAGUMI z kamieniami Manten. Na pierwszym planie Bright Sand oraz jasno zielone rośliny, jak Riccia, Eleochoris vivipara itp., dzięki czemu osiągnięto wrażenie chłodnego spokoju. Echinodorus tenellus i Eleocharis acicularis posadzone wokół kamieni, podkreślają naturalny wygląd, tworząc gęste skupiska.
Dane:  
Akwarium/ Cube Garden W90xD45xH45 (cm)
Oświetlenie/ Solar 1 (NAG-150W- zielona) 10h/dzień
Filtry/ Super Jet Filter ES-600 (Bio Rio, Antracyt)
Podłoże/ Aqua Soil, Bright Sand, Powder Sand Special, M, Bacter100, Clear Super, Tourmaline BC, Penac W do akwarium, Penac P
CO2/ Pollen Glass Large 30, CO2 Beetle Counter, 3 pęcherzyki na sekundę (Tower/20), Lilly Pipe P-4, 14 h/noc
Nawozy/ Brighty K, Greek Brighty STEP2
Wymiana wody/ raz na tydzień 1/3
Parametry wody/ temperatura wody 25 stopni C. pH:6,8, NO2:〈 0,02mg/l, NO3:〈 1mg/l, COD: 2mg/l

 

Tłumaczyła Basia Janik. www.tekstlandia.com ( Dziękujemy za pomoc ! )