uploads/TOPFOTKI3/-top_foto2_032.jpg
 
Vol. 171 NA w różnych rozmiarach
( 14-01-2010 )
 

 

AquaJournal Vol. 171

"Nature Aquarium w różnych rozmiarach."
Zawiera przykłady etapów tworzenia.
Zalecane systemy, oraz inne przydatne informacje na temat
tworzenia nowych aranżacji w różnych rozmiarach zbiorników.

Miło też zoabczyć w tym numerze nasze Polskie zbiorniki:
NANO z NAshopu NA Akademii, kostki Radka Baszaka
oaz Big Tanki roslinynkwriowych.pl i Adama Paszczeli.