uploads/TOPFOTKI3/-top_foto2_020.jpg
 
NA Notes vol.07 - Problemy w początkowej fazie życia Akwarium Naturalnego
( 27-03-2009 )
 

Niektórzy ludzie nazywają początkowy okres dojrzewania akwarium jako straszny pierwszy tydzień lub też straszny pierwszy miesiąc. Jest to etap wymagający największego nakładu czasu i będący jednocześnie krytycznym dla dalszego dojrzewania aranżacji w Akwarium Naturalnym. Przeegzaminujmy więc warunki w akwarium na tym etapie oraz sposoby jego obsługi.


"Brud" w wodzie to składniki odżywcze

Założyliśmy nowe akwarium i zamierzamy je utrzymać przez długi czas. Ponieważ na początku używamy całkowicie świeżej wody, zaraz po założeniu jest ona najczęściej "brudna". W tym przypadku "brud" oznacza, że woda zawiera nadmierne stężenia związków, a nie, że uwalnia do wody szkodliwe substancje niebezpieczne dla zamieszkujących akwarium organizmów. Zastanówmy się, gdzie takie związki są generowane. W Akwarium Naturalnym, podłoże jest budowane najpierw na samym dnie zbiornika. Nie jest to tylko miejsce gdzie rośliny wodne rozwijają korzenie ale też źródło składników odżywczych. Strefa ta stanie się środowiskiem życia dla mikroorganizmów rozkładających składniki odżywcze udostępniając je dla roślin. Power Sand zawiera takie składniki, które są uwalniane do wody dodanej do zbiornika w jego początkowej fazie. Ponieważ Aqua Soil jest wykładana na wierzch Power Sandu, do wody nie przedostają się duże ilości składników odżywczych. Mimo wszystko nadmiar tych substancji musi być w początkowej fazie usuwany poprzez podmiany wody. Innym ważnym źródłem składników odżywczych są martwe lub obumierające liście roślin. Świeżo posadzone rośliny posiadają często liście w formie emersyjnej, które pod wodą szybko umierają. Pojawiają się wtedy znaczące ilości nadmiernych składników. Przykładowo, w akwarium jedynie z rybami, świeża woda podlega cyrkulacji powodowanej przez filtr a ryby są wpuszczane do akwarium gdy mikroorganizmy wystarczająco rozmnożyły się w filtrze. Jednakże bakterie potrzebują składników odżywczych do przetwarzania i życia. Aby je do tego zachęcić, sadzi się wytrzymałe rośliny wodne takie jak żabienica amazońska, które są sprzedawane w formie emersyjnej. Mikroorganizmy szybko zaczynają się rozwijać dzięki substancjom uwalnianym w rozkładzie liści co pozwala na szybkie dojrzewanie wody. Ilość składników wytwarzanych w tym procesie jest wystarczająca, aby akwarium dojrzało. Podobnie, sadząc rośliny wodne przycina się je lub też obcina częściowo korzenie co skutkuje dużą ilością uszkodzonych komórek, z których również uwalniane są nadmierne substancje. Z tych powodów, ilość składników odżywczych uwalnianych przez rośliny wodne w początkowym okresie życia akwarium jest nieprzewidywalnie wysoka i w związku z tym potrzebne są podmiany wody. Substancje odżywcze w fazie dojrzewania są uwalniane do wody w nadmiernych ilościach. Częste podmiany wody są więc najłatwiejszą metodą poradzenia sobie z tzw. strasznym pierwszym tygodniem czy miesiącem.

 

Rozkład i absorpcja nadmiaru składników odżywczych

Zastanówmy się, co stanie się ze składnikami odżywczymi, kiedy upłynie już trochę czasu od założenia zbiornika. Na początku substancje w filtrze ulegają rozpadowi. Składniki odżywcze zawarte w nie zjedzonym pokarmie i martwych liściach przekształcają się w amoniak, który przez mikroorganizmy znajdujące się w filtrze zamieniony jest w azotyny, a następnie w azotany. Kiedy ten mechanizm dobrze działa, parametry wody są stabilne, a ryby mogą być hodowane bez problemów. Jednakże podczas początkowego okresu dojrzewania, kiedy filtr nie działa właściwie, nie poradzi on sobie z dużą dawką substancji odżywczych wyprodukowanych w akwarium. Substancje odżywcze w wodzie występują w toksycznych formach takich jak amoniak czy azotyny. Z tego powodu ryby mogą być wpuszczone do akwarium dopiero po miesiącu od założenia. Wskazane jest sprawdzanie poziomu amoniaku i azotynów za pomocą testów przed wpuszczeniem ryb do akwarium. Rośliny potrafią pobierać substancje odżywcze z wody również przez liście. Lepiej i szybciej rosnące rośliny pobierają więcej substancji. W akwarium z mocnym światłem i podawanym CO2 substancje odżywcze z wody są pochłaniane przez rośliny a co za tym idzie woda staje się czystsza. Proces ten jest swoistym oczyszczaniem wody przez rośliny akwariowe. Jednakże, ilość roślin jest mała w początkowym okresie dojrzewania akwarium. Skuteczność oczyszczania jest niska, dopóki nie pojawią się nowe odrosty a intensywność fotosyntezy wzrośnie. Dlatego też występuje duże stężenie substancji naturalnych w wodzie. Nadmiary mogą być zneutralizowane przez węgiel aktywny (NA Carbon) lub węgiel drzewny (Bamboo Charcoal) wykorzystany w filtrze jako medium filtracyjne.

 

Zmącenie wody - Aqua Soil

W początkowym okresie dojrzewania przejrzystość wody jest często zaburzona co jest wywołane przez jej zmętnienie.. Przyczyn tego zjawiska jest wiele, a przeciwdziałanie zależy od konkretnej z nich. Kiedy woda staje się mętna w wodzie można zauważyć drobne cząsteczki. Cząsteczki te mogą być drobinkami Aqua Soil, która produkowana jest z naturalnej ziemi i poddawana procesowi granulacji. Chociaż nie jest łatwo to jednak daje się je rozgnieść w wodzie, niewielkie drobinki granulek mogą być uwalniane do wody w świeżo zalanym akwarium. Drobinki te nie będą widoczne przez długi okres czasu. Jeśli woda staje się mętna, powinna być podmieniona. Zmętnienie wody zniknie po kilku podmianach. Dodatkowo używanie preparatu Clear Dash może okazać się pomocne w usunięcie zmętnienia. Aqua Soil Amazonia jest bardzo popularnym pośród serii podłoży Aqua Soil produktem mającym pozytywny wpływ na wzrost roślin. Jednakże podłoże to może zabarwiać wodę na żółto w początkowym okresie po zalaniu akwarium. Zjawisko to wywoływane jest kwasami humusowymi będącymi aktywnym elementem bazowego surowca Aqua Soil - czarnej ziemi. Ponieważ kwasy te wspierają wzrost roślin, ich hodowla dzięki Aqua Soil, staje się łatwiejsza. Mimo to, spora ilość humusów może zostać uwolniona do wody w zależności od jej parametrów. Zabarwienie występuje częściej w wodzie alkalicznej. Kwasy humusowe są naturalnymi substancjami i nie mają negatywnego wpływu na ryby i rośliny. Żółte zabarwienie zwykle znika stopniowo dzięki podmianom wody. Jeżeli mimo to zjawisko takie w jakiś sposób jest denerwujące, można sobie z nim poradzić poprzez większe i częstsze podmiany wody lub stosując węgiel aktywny lub drzewny w filtrze.

 

Zmącenie wody - inne przyczyny

Niezależnie od wieku akwarium, woda może znacznie zmącić się w krótkim okresie czasu w przypadku braku regularnych podmian wody. Woda staje się wtedy biała, jakby zostało do niej wlane mleko a w przypadku braku reakcji zmienia stopniowo barwę na zieloną. Takie zjawisko występuje gdy mikroorganizmy w filtrze nie funkcjonują wystarczająco wydajnie. Jeżeli organika nie jest neutralizowana przez filtr i duże jej stężenie utrzymuje się w wodzie, mikroorganizmy żywiące się materią organiczną szybko się rozmnażają w wodzie co wywołuje efekt zmętnienia. Z czasem może ich być tak dużo, że nawet regularne podmiany wody mogą nie podołać problemowi. Akwarium wraca do odpowiedniego stanu dzięki napowietrzaniu w dzień, przy wyłączonym CO2 i kilku podmianach wody przeprowadzonych w ciągu trzech dni. Jeżeli stan akwarium jest poważny dobrą metodą jest sterylizator UV, który w ciągu krótkiego okresu czasu zabija mikroorganizmy i usuwa zmętnienie wody.

 

 

Rośliny początkowe

Jeżeli rośliny wodne rosną gęsto i aktywnie fotosyntezują, warunki wodne poprawiają się dzięki zdolnościom roślin do oczyszczania wody. Jednakże, niektóre rośliny rosną powoli, jednocześnie powoli przyswajając składniki odżywcze. Jeżeli zdolność oczyszczania wody jest pożądana w akwarium, powinno się wykorzystać w aranżacji rośliny łodygowe. Szybko przyjmują się one w nowych warunkach powiększając w krótkim okresie swoje rozmiary a co za tym idzie pochłaniają nadmiary związków w początkowym okresie funkcjonowania akwarium. Takie rośliny nazywa się początkowymi. Chociaż łodygowce są niekiedy trudne do utrzymania w dobrej kondycji przez długi czas, są doskonałymi roślinami na początek dojrzewania akwarium. O ile nie koliduje to z aranżacją można również wykorzystać rośliny pływające, które równie szybko absorbują nadmiary składników odżywczych.

 

Inne przyczyny

Często słyszy się o wypływającym po zalaniu akwarium wodą drewnie. Niektóre korzenie mogą pływać gdy są wysuszone. Jeżeli z czasem drewno nasiąknie wodą, nie będzie łatwo wypływać na powierzchnię. W przypadku gdy jednak tak się dzieje należy na korzeniu położyć kamień, który utrzyma go pod wodą. Po około tygodniu, kiedy drewno nasiąknie już wodą kamień można usunąć.
Liście kryptokoryn mogą rozpływać się świeżo po posadzeniu. Jednak ich kłącza zwykle pozostają w dobrym stanie i rośliny szybko wypuszczają świeże liście. Jest to biologiczny mechanizm pozwalający roślinie na przystosowanie się do nowych warunków wodnych i zmiany oświetlenia. Pod tym względem, kryptokoryny to trudne rośliny. Chociaż może być to problem gdy liście zaczną się rozpadać krótko przed konkursową sesją zdjęciową to nie powinno to stanowić problemu w przypadku początkowego okresu życia akwarium, ponieważ z czasem nowe liście i tak się pojawią. Rozpuszczające się liście powinny być odessane za pomocą węża ponieważ mogą one zabrudzić wodę.
Inny problem specyficzny dla początkowej fazy akwarium to ospałe zachowanie krewetek lub nawet ich śmierć w przypadku chemikaliów przeciw owadom, którymi czasem spryskiwane są kryptokoryny i anubiasy.
Jeżeli tylko opieka nad akwarium będzie uważna i szczegółowa od samym początku to w miarę rozwoju aranżacji
stanie się o wiele prostsza.

 

 

Tłumaczył Maciek Michalski - chester. ( Dziękujemy za pomoc ! )