uploads/TOPFOTKI3/-top_foto2_028.jpg
 
Jak oceniają sędziowie w konkursie IAPLC ?
( 27-03-2009 )
 

Każdy z sędziów oceniających prace zgłoszone do IAPLC ma do dyspozycji 200 punktów.

Kryteria oceny składają się z dwóch części:

1. Wrażenie artystyczne (maksymalnie 100 punktów)

2. Punkty Techniczne (maksymalnie 100 punktów rozdzielonych pomiędzy 5 kategorii po 20 punktów).

 

W konkursie, sędziowie zwracają istotną uwagę na zdolności akwarysty do utrzymania aranżacji przez długi czas.
Ponieważ akwarystyka roślinna zawiera w sobie różnorodność form życia, niezbyt wysoko oceniane jest piękno aranżacji pokazanej zaraz po założeniu. Sędziowie szczególną uwagę zwracają na to, jak długo aranżacja mogła być utrzymana w dobrej kondycji.

 

W tym kontekście, następujące aspekty aranżacji są szczególnie surowo badane przez sędziów.
Po pierwsze, użycie roślin wynurzonych lub doniczkowych, które nie przetrwają pod wodą, jest przyczyną potrącenia punktów. W celu uniknięcia błędnego użycia roślin w akwarium, uczestnik potrzebuje nie tylko umiejętności aranżacyjnych ale także odpowiedniej wiedzy o roślinach wodnych. Ponadto, wzrost roślin w dobrej kondycji wymaga odpowiednio wysokich umiejętności i wiedzy. Te aspekty oceny są zawarte w kryterium „Kreatywność”.

 

Użycie jasno białego, drobnego piasku takiego jak Rio Negro Sand stało się przedmiotem dyskusji. Ze względu na specyfikę takiego piasku, odchody ryb i krewetek są bardziej widoczne na jego białej powierzchni. Kolor piasku łatwo zmienia się z bieli na nieprzyjemną zieleń czy nawet czerń, wskutek wzrostu glonów i rozprzestrzeniania się bakterii anaerobowych (beztlenowych) wewnątrz akwarium. Zauważono, że bardzo trudno jest utrzymać biel i czystość piasku przez dłuższy okres czasu. Pomimo, że piasek dekoracyjny wygląda pięknie i elegancko na zdjęciu, aranżacja może otrzymać od sędziów krytyczną ocenę.

 

Aranżacje zostają ocenione przez 18 sędziów z całego świata, po czym ustalany jest ogólny ranking. Cały proces oceniania przez sędziów prowadzony jest bezstronnie tak samo jak zliczanie sumy punktów przez komisję konkursową. Jednakże, ocena każdego z sędziów zależy przede wszystkim od jego/jej osobistych preferencji co do akwarystyki roślinnej. Niekonieczne musi to być bezwarunkowa i bezdyskusyjna ocena danej aranżacji.

 

 

KRYTERIA I WYTYCZNE OCENIANIA


Wrażenie artystyczne (Maksimum 100 punktów)

Ocena piękna aranżacji jako dzieła sztuki.

 

Punkty techniczne (Maksimum 5 x 20 punktów = 100 punktów)
Kreatywność
(Maksimum 20 punktów)

Oceniane są ogólna całość aranżacji oraz jej oryginalność.

Użycie roślin domowych lub wynurzonych, nie mogących przetrwać pod wodą,
powoduje odjęcie punktów.

 

Całość kompozycji roślinnej (Maksimum 20 punktów)

Czy kompozycja aranżacji jest odpowiednio dopracowana ?

Czy rośliny wodne są właściwie rozmieszczone w aranżacji ?

Czy w aranżacji zauważalny jest balans barw i kształtów roślin wodnych ?

 

Harmonia ryb z aranżacją (Maksimum 20 punktów)

Ocenie podlega dobór przez twórcę ryb do aranżacji.

Czy kolory, rozmiary, sposób pływania i wymagania ryb pasują do aranżacji ?

 

Oddanie naturalnej atmosfery (Maksimum 20 punktów)

Czy aranżacja jasno wyraża postrzeganie natury przez twórcę ?

Jakie są metody i techniki wykorzystane przez twórcę w celu ukazania wrażenia naturalności aranżacji ?

 

Kondycja roślin wodnych i Postęp aranżacji w czasie (Maksimum 20 punktów)

Oceniania jest kondycja roślin wodnych w aranżacji.

Ocenie na podstawie rodzaju użytych roślin i warunków w akwarium podlega upływ czasu w aranżacji.

Czy aranżacja jest możliwa do utrzymania przez długi okres czasu ?

 

 

Tłumaczył Maciek Michalski - chester. ( Dziękujemy za pomoc ! )

 


Wrażenie artystyczne (maksymalnie 100 punktów)

2. Punkty Techniczne (maksymalnie 100 punktów rozdzielonych pomiędzy 5 kategorii po 20 punktów).

 

W konkursie, sędziowie zwracają istotną uwagę na zdolności akwarysty do utrzymania aranżacji przez długi czas.
Ponieważ akwarystyka roślinna zawiera w sobie różnorodność form życia, niezbyt wysoko oceniane jest piękno aranżacji pokazanej zaraz po założeniu. Sędziowie szczególną uwagę zwracają na to, jak długo aranżacja mogła być utrzymana w dobrej kondycji.

 

W tym kontekście, następujące aspekty aranżacji są szczególnie surowo badane przez sędziów.
Po pierwsze, użycie roślin wynurzonych lub doniczkowych, które nie przetrwają pod wodą, jest przyczyną potrącenia punktów. W celu uniknięcia błędnego użycia roślin w akwarium, uczestnik potrzebuje nie tylko umiejętności aranżacyjnych ale także odpowiedniej wiedzy o roślinach wodnych. Ponadto, wzrost roślin w dobrej kondycji wymaga odpowiednio wysokich umiejętności i wiedzy. Te aspekty oceny są zawarte w kryterium „Kreatywność”.

 

Użycie jasno białego, drobnego piasku takiego jak Rio Negro Sand stało się przedmiotem dyskusji. Ze względu na specyfikę takiego piasku, odchody ryb i krewetek są bardziej widoczne na jego białej powierzchni. Kolor piasku łatwo zmienia się z bieli na nieprzyjemną zieleń czy nawet czerń, wskutek wzrostu glonów i rozprzestrzeniania się bakterii anaerobowych (beztlenowych) wewnątrz akwarium. Zauważono, że bardzo trudno jest utrzymać biel i czystość piasku przez dłuższy okres czasu. Pomimo, że piasek dekoracyjny wygląda pięknie i elegancko na zdjęciu, aranżacja może otrzymać od sędziów krytyczną ocenę.

 

Aranżacje zostają ocenione przez 18 sędziów z całego świata, po czym ustalany jest ogólny ranking. Cały proces oceniania przez sędziów prowadzony jest bezstronnie tak samo jak zliczanie sumy punktów przez komisję konkursową. Jednakże, ocena każdego z sędziów zależy przede wszystkim od jego/jej osobistych preferencji co do akwarystyki roślinnej. Niekonieczne musi to być bezwarunkowa i bezdyskusyjna ocena danej aranżacji.

 

 

KRYTERIA I WYTYCZNE OCENIANIA


Wrażenie artystyczne (Maksimum 100 punktów)

Ocena piękna aranżacji jako dzieła sztuki.

 

Punkty techniczne (Maksimum 5 x 20 punktów = 100 punktów)
Kreatywność
(Maksimum 20 punktów)

Oceniane są ogólna całość aranżacji oraz jej oryginalność.

Użycie roślin domowych lub wynurzonych, nie mogących przetrwać pod wodą,
powoduje odjęcie punktów.

 

Całość kompozycji roślinnej (Maksimum 20 punktów)

Czy kompozycja aranżacji jest odpowiednio dopracowana ?

Czy rośliny wodne są właściwie rozmieszczone w aranżacji ?

Czy w aranżacji zauważalny jest balans barw i kształtów roślin wodnych ?

 

Harmonia ryb z aranżacją (Maksimum 20 punktów)

Ocenie podlega dobór przez twórcę ryb do aranżacji.

Czy kolory, rozmiary, sposób pływania i wymagania ryb pasują do aranżacji ?

 

Oddanie naturalnej atmosfery (Maksimum 20 punktów)

Czy aranżacja jasno wyraża postrzeganie natury przez twórcę ?

Jakie są metody i techniki wykorzystane przez twórcę w celu ukazania wrażenia naturalności aranżacji ?

 

Kondycja roślin wodnych i Postęp aranżacji w czasie (Maksimum 20 punktów)

Oceniania jest kondycja roślin wodnych w aranżacji.

Ocenie na podstawie rodzaju użytych roślin i warunków w akwarium podlega upływ czasu w aranżacji.

Czy aranżacja jest możliwa do utrzymania przez długi okres czasu ?

 

 

Tłumaczył Maciek Michalski - chester. ( Dziękujemy za pomoc ! )

 

 
-->